WARNING: SOLIDWORKS Resources running low

Jon Anders Østerud
 
Av Jon Anders Østerud
21.08.2017

 
Vi får med jevne mellom spørsmål om hvorfor denne feilmelding dukker opp. Noen er uheldig og får den ofte mens andre ikke ser den i det hele tatt. Selve Resource Monitor programmet er ikke mulig å slå av eller fjerne da det er en innebygget del av SOLIDWORKS.

De fleste ignorer feilen og jobber videre som normalt. Hvis vi derimot får en ny beskjed om at ressursene er på et kritisk lavt nivå så er det stor sjangse for at SOLIDWORKS vil krasje.

Denne bloggen vil ta for seg tre av de vanligste årsakene til meldingen og mulige løsninger. Resource monitor programmet gir oss dessverre ikke nøyaktiv informasjon om hvilken systemressurs som er problemet, men det kan være en hvilken som helst kombinasjon av fysisk RAM, virtuel RAM, GDI objekter, USER objects eller VRAM.

available system memory is low. Close some applications to free resources
Den første meldingen man ofte får

Fysisk RAM

Det aller første man ofte sjekker er om det er det fysiske minnet på maskinen som nærmer seg fullt. Den raskteste måten å sjekke dette på er å starte Oppgavebehandlingen i Windows og sjekke fanen «Ytelse/Performance». Minstekravet for å kjøre SOLIDWORKS er 8 GB RAM. Vi anbefaler i dag minst 16 GB. Hvis man ser at det er lite tilgjengelig fysisk RAM når meldingen dukker opp kan man være ganske sikker på at dette er årsaken. En løsning kan da være å installere mer minne i maskinen eller passe på å lukke andre åpne programmer eller lukke åpne dokumenter i SOLIDWORKS.

Oversikt over minnebruk. I dette tilfellet er kun 6,6 GB av totalt 16 GB brukt
Oversikt over minnebruk. I dette tilfellet er kun 6,6 GB av totalt 16 GB brukt

GDI objekter

GDI objekter (Graphics Device Interface) er en kjernekomponent i Windows som er ansvarlig for å representere grafiske objekter og videreformidle disse til printere eller skjermer. Hvert eneste Windows program bruker GDI objekter når det kjører, og problemer kan oppstå når vi nærmer oss grensen for hva systemet tillater. Etter Windows 8 er det maksimale antallet GDI objekter tillatt satt til 65.536 objekter, mens en enkelt prosess kan ha 16.384 objekter.

Standardgrensen for GDI objekter per prosess er i Windows satt til 10.000. Om et program nærmer seg denne grensen er det sannsynlig at vi vil få en krasj. For å sjekke hvor mange GDI objekter som for øyeblikket er i bruk gjør man følgende:

  • Åpne Windows oppgavebehandling
  • Klikk på «Detaljer» fanen
  • Høyreklikk på en av kolonnene og velg «Velg kolonner»
  • Slå på «GDI objekter»
GDI_objects
Oppsett av GDI objekter i Windows Oppgavebehandling

Hvis det er GDI objekter som trigger advarselen fra Resource Monitor så vil denne komme når antall GDI objekter brukt på en prosess er 9.000. SOLIDWORKS skal ikke trenge mer enn 10.000 GDI objekter. Hvis man ser at man nærmer seg grensen skal man ta kontakt med support slik at vi kan feilsøke dette.

VRAM

Den siste ressursen denne bloggen vil ta for seg er VRAM, eller VideoRAM, altså minnet som sitter på grafikkortet. Det er ingen standard måte å sjekke minnebruken til skjermkortet på i Windows. Vi må derfor benytte oss av annen software til dette. Process Explorer er et alternativ som kan benyttes og det lastes ned her.

Etter nedlasting starter man programmet og velger View->System Information eller trykker CTRL+I. Man kan da se under GPU fanen og «GPU Dedicated Memory» hvor mye minne som er i bruk på grafikkortet. Dette er det totale forbruket på maskinen, man kan og sette opp kolonner for å vise VRAM bruk per prosess.

Er minnebruken nær grensen til grafikkortet og dette er et gjentagende problem så kan det tyde på at skjermkortet er en flasksehals i forbindelse med de modellene du jobber med. Som med det fysiske interne minnet så kan det hjelpe å lukke vinduer om man har mange modeller åpne samtidig. Alternativet er å oppgradere til et nyere skjermkort med mer VRAM.

Process Explorer kan vise VRAM bruk noe ikke den vanlige Oppgavebehandlingen kan gjøre
Process Explorer kan vise VRAM bruk noe ikke den vanlige Oppgavebehandlingen kan gjøre

Hvis man får advarsel om lite ressurser men ikke kan se at noen av de tre punktene som er diskutert her er synderen så ta kontakt med support så vi kan feilsøke dette.