E-books

Topic: SmartPLM

Bedrifter flest har den samme utfordringen; introdusere bedre produkter til markedet, raskere. Et godt implementert PLM-system kan spare tid i alle ledd av utviklingen fra idé til marked. Møt Smart PLM – et alternativ til langtekelige PLM-implementasjoner.

Les mer