Smartere produktutvikling ved hjelp av 3D-skanning