Kurs

SOLIDWORKS Essentials

SOLIDWORKS grunnkurs gir deg en hurtig og effektiv gjennomgang av de grunnleggende funksjonene i SOLIDWORKS, blant annet modellering av parter og sammenstillinger. Vi går også inn på 2D tegninger, slik at du kan fremstille produksjonstegninger av dine modeller. Fokuset er å gi deg de ferdighetene som trengs for å kunne ta i bruk SOLIDWORKS med de grunnleggende funksjonene. Kurset gir et godt fundament for å innarbeide en effektiv konstruksjonsprosess i din bedrift. Kurset er bygget opp rundt eksempler og øvelser, slik at du får praktisk erfaring fra de forskjellige funksjonene.

SOLIDWORKS Simulation Essentials

I dette kurset lærer du å utvikle bedre produkter gjennom analysefunksjonene som er inkludert i SOLIDWORKS Premium; blant annet funksjoner for belastning, varmeoverføring og holdbarhet. Kurset er basert på eksempler og øvelser, slik at du får grunnleggende praktisk innsikt i en rekke funksjoner, samtidig som du lærer om feilsøking og hvordan du tolker dine resultater. Vi ser også på “best practices” slik at deltakeren tilegner seg en god og effektiv arbeidsflyt.

SOLIDWORKS Advanced Part Modeling

SOLIDWORKS Advanced Part Modeling inneholder en rekke verktøy som er anvendbare i modelleringsprosessen din. På kurset får du kjennskap til oppbygging av avansert geometri, og vi gjennomgår bruken av multibody solids, sweeps, lofts og fillets, i tillegg til modellering av parter med dobbeltkrum form. Kurset fokuserer på solids, og du lærer å bli fortrolig med de viktigste funksjoner og kommandoer. Kurset er bygget opp rundt eksempler og øvelser, slik at du selv får praktisk øvelse i å arbeide med funksjonene.

SOLIDWORKS Assembly Modeling

Tidlig i designprosessen er det viktig å evaluere deler som er sammensatt, for å lete etter kollisjoner og uønskede gap slik at kostbar feilproduksjon kan unngås. SOLIDWORKS Assembly modeling lærer deg hvordan du kan få mest mulig ut av å anvende sammenstillingsmulighetene. Du begynner med å lære deg hvordan du oppretter sammenstillinger ved å sette sammen komponenter og deretter hvordan du kan evaluere sammenstillingen. Håndtering av store sammenstillinger og teknikker for å skape nye deler i konteksten til en sammenstilling dekkes også. Etter dette kurset er du klar for mange av de mer spesialiserte og avanserte kursene våre.

surface modelling

I dette kurset lærer du å mestre de mest avanserte modelleringsverktøyene som SOLIDWORKS har å by på. Overflatemodulen i SOLIDWORKS inneholder mange muligheter for å løse kompliserte utforminger. Gjennom eksempler og øvelser får du praktisk erfaring og kjennskap til funksjoner, kommandoer og menyer, som gjør deg i stand til å utnytte surface-funksjonene i ditt eget arbeid.

sheetmetal

Tynnplatemodellering innebærer andre teknikker enn vanlig modellering. Dette kurset gir innsikt i både modelleringstekniske- og automatiseringsfunksjoner for tynnplatemodellering i SOLIDWORKS. Gjennom eksempler og øvelser får du praktisk erfaring og kjennskap til funksjoner, kommandoer og menyer, som gjør deg i stand til å utnytte tynnplatefunksjonene i ditt eget arbeid.

SOLIDWORKS PDM Administrator

Dette kurset er beregnet for de som er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av en SOLIDWORKS PDM installasjon. For at bedriften selv skal kunne gjøre justeringer på ferdig oppsatt system, anbefaler vi at én til tre personer gjennomfører Administratorkurset for Enterprise PDM.

SOLIDWORKS Visualize Standard

Dette kurset er for deg som jobber med SOLIDWORKS og som har behov for å lage fotorealistiske produktbilder. SOLIDWORKS kommer med en rekke effektive verktøy for å skape presentasjoner av konstruksjonene dine. Du kan lage fotorealistiske renderinger av parter og sammenstillinger til bruk i både elektronisk og printet materiale. På kurset lærer du å utnytte renderingsverktøyene til å lage både enkle og komplekse renderinger, slik at du kan ferdigstille dokumentasjon, brosjyrer, presentasjoner m.m.

SOLIDWORKS Weldments

I dette kurset lærer du å bruke Weldments-modulen i SOLIDWORKS, som brukes til bjelke- og rørkonstruksjoner. For sveiste konstruksjoner benyttes ofte standardprofiler, og i mange tilfeller er dette nøkkelen til effektiv modellering. Gjennom eksempler og øvelser får du praktisk erfaring og kjennskap til funksjoner, kommandoer og menyer, som gjør deg i stand til å utnytte Weldments-funksjonene i ditt eget arbeid.

solidworks pdm kurs

Dette kurset er beregnet for alle som skal bruke SOLIDWORKS PDM til filhåndtering. På kurset lærer du alle grunnleggende funksjoner å kjenne, og får innsikt i hvordan man jobber med et PDM system. Kurset er basert på eksempler og øvelser, slik at du får erfaring med å bruke funksjonene i praksis.

SOLIDWORKS Essentials English

This is an essential training to help you get started working in SolidWorks. The classroom training and training materials will be in English. Among other things we look at the three basic areas – part, assembly and drawing. The class focuses on basic skills. To get more specific skills we recommend that you also attend to one of our advanced trainings with more focus on the following areas: Drawing, advanced part, advanced assembly, sheet metal or file management. Please contact us for suggestions on training sessions.

SOLIDWORKS Refresher

Dette kurset er laget for deg som har brukt SOLIDWORKS eller et annet CAD-program tidligere, og som trenger en oppfriskning av kunnskapene for å bli mest mulig produktiv. Kurset inneholder utdrag fra kursene Essentials, Advanced Part Modeling og Assembly Modeling, og gir deg en grundig gjennomgang av de mest vanlige teknikkene for å tegne 3D-modeller i SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Professional Add Ons

Er du på jakt etter økt produktivitet i SOLIDWORKS? Dette kurset hjelper deg med å få full oversikt over mange nyttige verktøy som du kanskje ikke visste om i SOLIDWORKS. Importert geometri kan håndteres på en mer effektiv og parametrisk måte. SOLIDWORKS Utilities verifiserer forskjellen mellom to versjoner av parter og tegninger. SOLIDWORKS Costing beregner kostnaden for konstruksjon og produksjon av bearbeidede parter. Alle disse verktøyene hjelper deg med å få en raskere og bedre konstruksjonsprosess.

SOLIDWORKS Teknisk Tegning

SOLIDWORKS Teknisk Tegning gir deg inngående kjennskap til hvordan du utarbeider tegningsdokumentasjon i SOLIDWORKS. Fokus er på grunnleggende ferdigheter, og du lærer blant annet oppsett av korrekte 2D-tegninger, dimensjoner og toleranser. Vi går dessuten gjennom det å opprette og justere stykklister (BOM).

SOLIDWORKS Mold Design Using SOLIDWORKS

Uansett om du konstruerer deler som skal støpes, eller konstruerer selve formen, så kan du få mye hjelp av SOLIDWORKS verktøyet som lager formhalvdeler. Mold hjelper deg med å analysere modellen for å se om støpeformen får tilstrekkelig med slipp, om delelinjen blir komplisert, om støpeformen får svake partier som vil knekke. Altså, finn ut tidlig i konstruksjonsfasen om produktet er støpbart. I dette kurset lærer du å legge på slipp på parten, legge på delelinjen og splitte støpeverktøyet i to formhalvdeler. Se hvordan den negative delen av parten nå ser ut. Kurset dekker også problemer med importert geometri, flatemodellering og manuelle metoder for å lage formhalvdeler. Skal du lage et komplett støpeverktøy, så lærer du også litt teknikker for å legge inn sidetrekk, utstøterpinner og teknikker for å bygge resten av støpeverktøyet.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Ønsker du dypere kunnskap om analysefunksjonene i SOLIDWORKS Simulation så er dette kurset for deg. Dette er en forlengelse av grunnkurset, og gir deg innsikt i de mer avanserte analyseverktøyene tilgjengelig i SOLIDWORKS Simulation. Kurset er basert på eksempler og øvelser, slik at du får erfaring med å bruke funksjonene i praksis.

solidworks simulation nonlinear kurs

Ikkelineær analyse gir deg forståelse for hva som skjer med modellen etter at flytgrensen passeres. På dette kurset lærer du hvordan du gjennomfører en vellykket ikkelineær stressanalyse fra start til slutt. Du får innsikt og praktisk erfaring i hvordan du jobber med modeller med store forskyvninger eller ikkelineære materialer.

SOLIDWORKS Simulation Premium: Dynamics

Dynamics som er en del av Simulation Premium pakken gir oss mulighet til å analysere dynamiske egenskaper som vibrasjoner og støt. Vi kan her gjennomføre lineære og ikke-lineære analyser ved bruk av tidsavhengige laster samt harmoniske, respons-spektrum og tilfeldig vibrasjons analyser. Programmet omfatter forskjellige typer av dynamiske belastninger, inkludert tidsavhengige bestemmelser. Harmonisk analyse og tilfeldige vibrasjonsanalyse (MIL-STD-810F eksempel inkludert) og innføring i ikke-lineær dynamikk simulering.

SOLIDWORKS Routing - Piping and Tubing

Lær deg verktøyene for effektiv legging av rørsystemer i din SOLIDWORKS-modell, slik at du kan jobbe med rør og koblinger såvel som slanger. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap for å bruke eksisterende modeller, og for å tilrettelegge dine egne modeller for bruk i Piping.

solidworks flow simulation kurs

Med kunnskaper i Flow Simulation kan du forbedre og optimalisere dine produkter på bakgrunn av analyser for hvordan væsker og gasser reagerer rundt ditt design. På kurset lærer du blant annet å sette opp og gjennomføre strømningsanalyser, og analyse for varmeoverføring. Kurset er basert på eksempler og øvelser, slik at du får erfaring med å bruke funksjonene i praksis.

SOLIDWORKS Electrical Schematic

Målet med dette kurset er å lære deg hvordan du bruker SOLIDWORKS Electrical for å optimalisere skjema og prosjekter for produksjon slik at du kan maksimere kvaliteten, unngå feil og redusere utviklingstiden. Dette kurset fokuserer på skjemategning, generering av BOM-lister, rapporter med mer.

SOLIDWORKS Electrical Advanced

Målet med dette kurset er å lære deg avanserte temaer som ikke er dekket i andre kurs. Temaer inkluderer oppsett og klassifisering av biblioteker, import av metadata fra eksterne systemer, ERP-linking ved hjelp av kontakter, analyseverktøy for 3D ruting. Videre kommer avansert rapportgenerering ved hjelp av SQL-spørring samt effektiv modifisering av prosjektdata ved hjelp av Excel. Kurset tar for seg både skjemategning og 3D-sammenstilling.

SOLIDWORKS Electrical 3D

Dette kurset fokuserer på 3D design og gjennomgår de ulike funksjonene for å ta prosjektet videre inn i SOLIDWORKS. Kurset tar for seg definering og plassering av elektriske komponenter, planlegging og styring av lednings- og kabelføringer samt sanntidskobling mellom skjemategning og 3D-sammenstilling.

solidworks composer kurs

SOLIDWORKS Composer brukes til å lage visualeringer for dokumentasjon direkte fra 3D-modeller. Det går raskt å oppdatere eller endre dokumentasjonen, og du produserer rask og enkelt tydelige bitmap- eller vektorbaserte illustrasjoner som tar seg godt ut i alle typer dokumentasjon, uansett om det er vedlikeholdsmanualer eller bruksansvisninger, markedsførings eller opplæringsmateriell.

SOLIDWORKS Administrator

Om du nylig har kjøpt SOLIDWORKS eller om du administrerer lisensene hos din arbeidsgiver, da er dette kurset for deg. Kunnskapen om å installere, konfigurere og vedlikeholde systemet på riktig måte er svært viktig. Dette kurset lærer deg å installere og vedlikeholde dine installasjoner med Installation Manager og SOLIDWORKS Administrative Image. Kontroll over lisensbruken på lisensservere gås gjennom, i tillegg til feilsøking, diagnoselogger og avinstallering. Du lærer deg om filstruktur i SOLIDWORKS, filereferanser, filassosiering, og å administrere Toolbox – og å håndtere et miljø med potensielt mange brukere.

SOLIDWORKS What's New

Enten du er ny eller har mange års erfaring med SOLIDWORKS gir What’s New-kurset deg en rask og effektiv gjennomgang av de nye funksjonene i den siste versjonen av SOLIDWORKS. Den årlige oppdateringen inneholder vanligvis mellom 200-300 nye funksjoner. På kurset går vi gjennom det viktigste med oppgaver og eksempler, slik at du blir kjent med de nye mulighetene og får prøvd de i praksis.