3D CAD

SOLIDWORKS Essentials

SOLIDWORKS grunnkurs gir deg en hurtig og effektiv gjennomgang av de grunnleggende funksjonene i SOLIDWORKS, blant annet modellering av parter og sammenstillinger. Vi går også inn på 2D tegninger, slik at du kan fremstille produksjonstegninger av dine modeller. Fokuset er å gi deg de ferdighetene som trengs for å kunne ta i bruk SOLIDWORKS med de grunnleggende funksjonene. Kurset gir et godt fundament for å innarbeide en effektiv konstruksjonsprosess i din bedrift. Kurset er bygget opp rundt eksempler og øvelser, slik at du får praktisk erfaring fra de forskjellige funksjonene.

SOLIDWORKS Advanced Topics

Advanced Topics er kurset for deg som ønsker videregående opplæring i flere temaer. Kurset er sammensatt av utdrag fra en håndfull videregående kurs som Assembly Modeling, Part Modeling, Surface Modeling, Sheet Metal, Weldments og Mold Tools. Kurset går over tre dager og du får god generell kjennskap til flere videregående temaer i SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Advanced Part Modeling

SOLIDWORKS Advanced Part Modeling inneholder en rekke verktøy som er anvendbare i modelleringsprosessen din. På kurset får du kjennskap til oppbygging av avansert geometri, og vi gjennomgår bruken av multibody solids, sweeps, lofts og fillets, i tillegg til modellering av parter med dobbeltkrum form. Kurset fokuserer på solids, og du lærer å bli fortrolig med de viktigste funksjoner og kommandoer. Kurset er bygget opp rundt eksempler og øvelser, slik at du selv får praktisk øvelse i å arbeide med funksjonene.

SOLIDWORKS Assembly Modeling

Tidlig i designprosessen er det viktig å evaluere deler som er sammensatt, for å lete etter kollisjoner og uønskede gap slik at kostbar feilproduksjon kan unngås. SOLIDWORKS Assembly modeling lærer deg hvordan du kan få mest mulig ut av å anvende sammenstillingsmulighetene. Du begynner med å lære deg hvordan du oppretter sammenstillinger ved å sette sammen komponenter og deretter hvordan du kan evaluere sammenstillingen. Håndtering av store sammenstillinger og teknikker for å skape nye deler i konteksten til en sammenstilling dekkes også. Etter dette kurset er du klar for mange av de mer spesialiserte og avanserte kursene våre.

surface modelling

I dette kurset lærer du å mestre de mest avanserte modelleringsverktøyene som SOLIDWORKS har å by på. Overflatemodulen i SOLIDWORKS inneholder mange muligheter for å løse kompliserte utforminger. Gjennom eksempler og øvelser får du praktisk erfaring og kjennskap til funksjoner, kommandoer og menyer, som gjør deg i stand til å utnytte surface-funksjonene i ditt eget arbeid.

sheetmetal

Tynnplatemodellering innebærer andre teknikker enn vanlig modellering. Dette kurset gir innsikt i både modelleringstekniske- og automatiseringsfunksjoner for tynnplatemodellering i SOLIDWORKS. Gjennom eksempler og øvelser får du praktisk erfaring og kjennskap til funksjoner, kommandoer og menyer, som gjør deg i stand til å utnytte tynnplatefunksjonene i ditt eget arbeid.

SOLIDWORKS Weldments

I dette kurset lærer du å bruke Weldments-modulen i SOLIDWORKS, som brukes til bjelke- og rørkonstruksjoner. For sveiste konstruksjoner benyttes ofte standardprofiler, og i mange tilfeller er dette nøkkelen til effektiv modellering. Gjennom eksempler og øvelser får du praktisk erfaring og kjennskap til funksjoner, kommandoer og menyer, som gjør deg i stand til å utnytte Weldments-funksjonene i ditt eget arbeid.

SOLIDWORKS Administrator

Om du nylig har kjøpt SOLIDWORKS eller om du administrerer lisensene hos din arbeidsgiver, da er dette kurset for deg. Kunnskapen om å installere, konfigurere og vedlikeholde systemet på riktig måte er svært viktig. Dette kurset lærer deg å installere og vedlikeholde dine installasjoner med Installation Manager og SOLIDWORKS Administrative Image. Kontroll over lisensbruken på lisensservere gås gjennom, i tillegg til feilsøking, diagnoselogger og avinstallering. Du lærer deg om filstruktur i SOLIDWORKS, filereferanser, filassosiering, og å administrere Toolbox – og å håndtere et miljø med potensielt mange brukere.

SOLIDWORKS What's New

Enten du er ny eller har mange års erfaring med SOLIDWORKS gir What’s New-kurset deg en rask og effektiv gjennomgang av de nye funksjonene i den siste versjonen av SOLIDWORKS. Den årlige oppdateringen inneholder vanligvis mellom 200-300 nye funksjoner. På kurset går vi gjennom det viktigste med oppgaver og eksempler, slik at du blir kjent med de nye mulighetene og får prøvd de i praksis.

SOLIDWORKS Professional Add Ons

Er du på jakt etter økt produktivitet i SOLIDWORKS? Dette kurset hjelper deg med å få full oversikt over mange nyttige verktøy som du kanskje ikke visste om i SOLIDWORKS. Importert geometri kan håndteres på en mer effektiv og parametrisk måte. SOLIDWORKS Utilities verifiserer forskjellen mellom to versjoner av parter og tegninger. SOLIDWORKS Costing beregner kostnaden for konstruksjon og produksjon av bearbeidede parter. Alle disse verktøyene hjelper deg med å få en raskere og bedre konstruksjonsprosess.

SOLIDWORKS Teknisk Tegning

SOLIDWORKS Teknisk Tegning gir deg inngående kjennskap til hvordan du utarbeider tegningsdokumentasjon i SOLIDWORKS. Fokus er på grunnleggende ferdigheter, og du lærer blant annet oppsett av korrekte 2D-tegninger, dimensjoner og toleranser. Vi går dessuten gjennom det å opprette og justere stykklister (BOM).

SOLIDWORKS Mold Design Using SOLIDWORKS

Uansett om du konstruerer deler som skal støpes, eller konstruerer selve formen, så kan du få mye hjelp av SOLIDWORKS verktøyet som lager formhalvdeler. Mold hjelper deg med å analysere modellen for å se om støpeformen får tilstrekkelig med slipp, om delelinjen blir komplisert, om støpeformen får svake partier som vil knekke. Altså, finn ut tidlig i konstruksjonsfasen om produktet er støpbart. I dette kurset lærer du å legge på slipp på parten, legge på delelinjen og splitte støpeverktøyet i to formhalvdeler. Se hvordan den negative delen av parten nå ser ut. Kurset dekker også problemer med importert geometri, flatemodellering og manuelle metoder for å lage formhalvdeler. Skal du lage et komplett støpeverktøy, så lærer du også litt teknikker for å legge inn sidetrekk, utstøterpinner og teknikker for å bygge resten av støpeverktøyet.

SOLIDWORKS Routing - Piping and Tubing

Lær deg verktøyene for effektiv legging av rørsystemer i din SOLIDWORKS-modell, slik at du kan jobbe med rør og koblinger såvel som slanger. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap for å bruke eksisterende modeller, og for å tilrettelegge dine egne modeller for bruk i Piping.