Elektrisk design

SOLIDWORKS Electrical Schematic

Målet med dette kurset er å lære deg hvordan du bruker SOLIDWORKS Electrical for å optimalisere skjema og prosjekter for produksjon slik at du kan maksimere kvaliteten, unngå feil og redusere utviklingstiden. Dette kurset fokuserer på skjemategning, generering av BOM-lister, rapporter med mer.

SOLIDWORKS Electrical Advanced

Målet med dette kurset er å lære deg avanserte temaer som ikke er dekket i andre kurs. Temaer inkluderer oppsett og klassifisering av biblioteker, import av metadata fra eksterne systemer, ERP-linking ved hjelp av kontakter, analyseverktøy for 3D ruting. Videre kommer avansert rapportgenerering ved hjelp av SQL-spørring samt effektiv modifisering av prosjektdata ved hjelp av Excel. Kurset tar for seg både skjemategning og 3D-sammenstilling.

SOLIDWORKS Electrical 3D

Dette kurset fokuserer på 3D design og gjennomgår de ulike funksjonene for å ta prosjektet videre inn i SOLIDWORKS. Kurset tar for seg definering og plassering av elektriske komponenter, planlegging og styring av lednings- og kabelføringer samt sanntidskobling mellom skjemategning og 3D-sammenstilling.