Albin Components AB

Albin Components AB har spesialisert seg på utvikling og produksjon av transmisjonsdeler for tunge kjøretøy og større konstruksjoner. Bedriften hadde et behov for å redusere det manuelle arbeidet i utviklingen av produksjonsverktøy, og fant stor hjelp i 3D-printing.

Ved å investere i en 3D-printer har Albin Components AB redusert tiden for utvikling og produksjon av festeanordninger til måleutstyr til under 1/20. Bedriften har også kunnet vesentlig redusere de månedlige arbeidstimene som går med til verktøyproduksjon, og dermed oppnådd store innsparinger.

Den svenske bedriften Albin Components AB i Kristinehamn har oppnådd fantastiske driftsfordeler ved å ta i bruk en Markforged 3D-printer fra PLM Group i produksjonen av spesifikke deler. Bedriften er en underleverandør som utvikler og produserer transmisjonsutstyr som tannhjul og splines til bruk i hovedsakelig tyngre kjøretøy og utstyr til bil- og byggebransjen.

Albin Components valgte Markforged-printeren på grunn av dens unike evne til å printe deler i forskjellige robuste materialer. Bedriften ønsket å erstatte materialer som stål med for eksempel karbonfiber i produksjonsdelene.

Store innsparinger

«Etter at vi tok i bruk 3D-printeren, har vi redusert tiden for produksjon av festeanordninger til måleutstyr fra 4–6 uker til 1–2 dager. Når produksjonen trenger en ny festeanordning, kan vi printe den over natten, slik at den er klar til bruk i produksjonsavdelingen neste morgen,» sier ansvarlig for produksjonsteknikk ved Albin Components, Zlatan Okanovic. Han tilføyer:

«Vi har dessuten kunnet redusere de månedlige arbeidstimene til verktøymakerne vesentlig, helt ned til 80 timer. Tidligere var vi nedlesset av arbeid og måtte sette ut deler av verktøyproduksjonen til eksterne leverandører. Nå er det ikke noe problem å utføre alle disse oppgavene selv. Totalt sparer vi 4000–5000 EUR hver måned på dette.»
Han påpeker også at det har blitt mulig å printe deler til utvikling av måleprogrammer i bedriftens målemaskiner veldig raskt. Det betyr atskillig mindre dødtid i produksjonen.

Bedriften bruker også printeren internt til å produsere deler som skal gi ledelsen og markedsføringsavdelingen et tydelig bilde av hvordan nye deler vil se ut i virkeligheten.

Umiddelbare fordeler

Bedriften har i flere år brukt programvaren SOLIDWORKS 3D CAD fra PLM Group i design av produksjonsutstyr som festeanordninger til måleutstyr og klemfesting. I tillegg brukes programvaren til simulering av montasjeprosesser og produksjon av arbeids- og maskininstrukser.

«Det tok bare én dag å komme i gang med å bruke 3D-printeren, og den fungerer utrolig bra sammen med SOLIDWORKS,» forteller Zlatan Okanovic. «Den er veldig brukervennlig. Vi legger bare designene våre i form av STL-filer inn i skyprogramvaren og laster dem ned fra skyen til printeren. Så er det bare å printe delene. 3D-printing har i dag blitt et like naturlig verktøy for oss som 3D CAD, og i fremtiden kommer vi til å integrere det ytterligere i produksjonen.»

Øker kreativiteten

Som et litt morsomt eksempel på hvordan 3D-print har bidratt til å forbedre eksisterende deler, nevner Zlatan Okanovic produksjon av en bestemt rund festeanordning for måleutstyr. Den runde formen ble valgt fordi festeanordningen måtte produseres i stål.

«Vi ville gjerne 3D-printe den i stedet, men den var for stor for printeren. Etter en del grubling foreslo en av ingeniørene våre at vi kunne endre form på delen. Med 3D-print behøvde den ikke lenger være rund, så nå har den en annen form og kan printes raskt,» forklarer han.

Nært 3D-samarbeid

Zlatan Okanovic har bare godt å si om samarbeidet med PLM Group:
«Vi har hatt et langt og nært samarbeid siden vi investerte i SOLIDWORKS. Vi ønsker i den grad det er mulig å ha kun én leverandør av denne typen konstruksjonsverktøy, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med PLM Group som vår leverandør av løsninger for 3D-printing.»

Suksessen

  • Redusert tid for utvikling og produksjon fra opptil 6 uker ned til 1-2 dager
  • Betydelig mindre tidsbruk på utvikling av produksjonsverktøy
  • Besparelser på 4-5.000 EUR allerede første måned
Albin Components AB

«Etter at vi tok i bruk 3D-printeren, har vi redusert tiden for produksjon av festeanordninger til måleutstyr fra 4–6 uker til 1–2 dager. Når produksjonen trenger en ny festeanordning kan vi printe den over natten, slik at den er klar til bruk i produksjonsavdelingen neste morgen,»

Zlatan Okanovic