ClampOn AS

  • Ved å bytte til SOLIDWORKS-løsninger har ClampOn oppnådd økt produktivitet og bedre kommunikasjon på tvers av sine avdelinger

UTFORDRINGEN

Fra kontorene i den selvtitulerte «oljehovedstaden» Bergen, designer og produserer ClampOn ultrasoniske intelligente sensorer for olje- og gassindustrien over hele verden. Dette er uhyre presise instrumenter som må overholde strenge industristandarder og overleve en livssyklus på over 30 år i tøffe subsea-forhold. En av ClampOns konkurransemessige fordeler er at de har alle avdelinger samlet under samme tak, men deres digitale arbeidsprosesser har ikke alltid støttet opp om deres gode interne samarbeid.

Vidar Hundvin har jobbet som Ingeniør for ClampOn i mer enn fire år. Da han startet hadde bedriften samlet opp arbeidsfiler fra forskjellige CAD-programmer over 20 år, alt lagret i forskjellige arkiver. For å bli mer produktive og sikre bedre kommunikasjon ønsket de å samkjøre alt arbeid til ett enkelt CAD-system og arkiv, som de kunne knytte opp mot sitt ERP-system.

LØSNINGEN

ClampOn besluttet å bytte til SOLIDWORKS-løsninger, og gjøre en større oppdatering av sin database i samarbeid med PLM Group. Modeller fra AutoCad og Inventor ble remodellert i SOLIDWORKS, og importert til datahåndteringssystemet SOLIDWORKS PDM.

«Jeg har erfaring fra flere forskjellige CAD-systemer, og jeg finner SOLIDWORKS veldig intuitivt», forklarer Vidar, «Det er enkelt å lære seg det grunnleggende, samtidig som det er veldig avansert om du ønsker å gå dypere inn i de forskjellige aspektene av SOLIDWORKS. Programmet er raskt og lar meg fokusere på jobben, i stedet for å bruke tid på å finne ut av hvordan jeg gjør ting.»

 

SOLIDWORKS gir fordeler i alle avdelinger

«Den store lærdommen fra prosessen med å bytte til SOLIDWORKS og PDM har vært å se hvor mye kapasitet vi har tilegnet oss ved å jobbe med gode systemer og rutiner» Sier Vidar, og legger til: «Og SOLIDWORKS PDM har virkelig hjulpet oss med nettopp det.»

Det er ikke bare Vidar og utviklingsavdelingen som har fordeler av den nye løsningen; den har vist seg å være en stor tidsbesparelse for andre avdelinger også. Logistikkavdelingen kan for eksempel enkelt velge en fil fra SOLIDWORKS, legge til informasjon, og legge den inn i ERP-systemet.

«Vi har også en magisk knapp», forklarer Vidar stolt, «Når vi sluttfører et nytt produkt kan vi enkelt eksportere produktdataen til ERP-systemet med tilknyttede tegninger og all informasjon som våre underleverandører og produksjonsavdelingen trenger.»

ClampOn bruker også SOLIDWORKS Composer til illustrasjonene i for eksempel installasjonsmanualer og instrumentdokumentasjon. Prosjektingeniør Robert Harrison forklarer: «Når modeller blir oppdatert og dette må reflekteres i brukerdokumentasjonen så vet vi at det kan gjøres med bare noen få klikk. På den måten er vi sikre på at brukermanualene alltid er oppdaterte og har den nyeste tilgjengelige informasjonen.»

Tidligere ble brukerdokumentasjonen påbegynt etter at utviklingsprosessen var ferdig, men med hjelp av SOLIDWORKS Composer og PDM kan de nå begynne å jobbe på brukerdokumentasjonen på et mye tidligere steg i prosessen. «Dette betyr at vi kan produsere brukerdokumentasjonen parallelt med utviklingsprosessen, istedenfor å vente på at den blir ferdig», forklarer Robert og legger til: «Som vil si at vi kan ha materialet ferdig mye raskere og levere til kunden mye raskere».

ERP-integrasjon med PLM Group

For å knytte SOLIDWORKS til ERP-systemet jobbet ClampOn tett med Professional Services i PLM Group. Dette er en viktig prosess hvor begge parter er nødt til å forstå hverandre veldig godt, for å få en forståelse av hvordan PDM-systemet skal konfigureres for å møte deres spesifikke behov.

«Etter noen uker med testing og retting av mindre feil virket systemet fra dag 1», sier Vidar, «Vi følte oss veldig sikre og trygge på å velge PLM Group til denne oppgaven. Nå føler vi oss selvsikre på løsningen og kan enkelt skalere opp for å møte fremtidens utfordringer.»

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS PDM

Bransjer: High Tech - Electronics, Industrial Equipment og Oil & Gas