ClampOn AS

Fra kontorene i den selvtitulerte «oljehovedstaden» Bergen, designer og produserer ClampOn AS ultrasoniske intelligente sensorer for olje- og gassindustrien over hele verden. Dette er uhyre presise instrumenter som må overholde strenge industristandarder og overleve en livssyklus på over 30 år i tøffe subsea-forhold. En av ClampOns konkurransemessige fordeler er at de har alle avdelinger samlet under samme tak, men deres digitale arbeidsprosesser har ikke alltid støttet opp om deres gode interne samarbeid.

Vidar Hundvin har jobbet som ingeniør for ClampOn i mer enn fire år. Da han startet hadde bedriften samlet opp arbeidsfiler fra forskjellige CAD-programmer over 20 år, alt lagret i forskjellige arkiver. For å bli mer produktive og sikre bedre kommunikasjon, ønsket de å samkjøre alt arbeid til ett enkelt CAD-system og arkiv, som de kunne knytte opp mot sitt ERP-system.

ClampOn bestemte seg for å benytte seg av SOLIDWORKS-løsninger i samarbeid med PLM Group, og kjøre en større oppdatering av databasen deres. Modeller fra AutoCAD og Inventor ble konvertert i SOLIDWORKS og lagret i SOLIDWORKS PDM, mens de eksisterende SOLIDWORKS-filene enkelt kunne importeres til den nye PDM-løsningen.

«Jeg har erfaring med å bruke forskjellige CAD-programmer, og jeg synes SOLIDWORKS er veldig intuitivt», forklarer Vidar. «Det er veldig enkelt å lære det grunnleggende, og det er veldig avansert hvis du vil gå dypere inn i de forskjellige aspektene ved SOLIDWORKS. Det er raskt, og det får meg til å virkelig konsentrere meg om jobben, i stedet for å bruke tid på å finne ut hvordan jeg skal gjøre noe.»

Alle avdelinger drar nytte av det nye PDM-systemet

«Den store læringen fra prosessen med å flytte til SOLIDWORKS og PDM har faktisk vært å se all kapasiteten vi får ved å bruke gode systemer og arbeide rutinemessig», sier Vidar og legger til: «PDM har virkelig hjulpet oss med dette.»

Det er ikke bare ingeniøravdelingen som har hatt nytte av den nye løsningen deres – dette har vist seg å være tidsbesparende for andre avdelinger også. Logistikkavdelingen deres kan for eksempel enkelt velge en fil fra SOLIDWORKS, legge til data og slippe den for bruk i deres ERP-system.

«Vi har også denne magiske knappen», forklarer Vidar stolt: «Når vi ferdigstiller et nytt produkt, kan vi enkelt eksportere produktdataene til ERP-systemet med tilhørende tegninger og all informasjon som trengs til underleverandører og produksjonsavdelingen».

ClampOn bruker SOLIDWORKS Composer til illustrasjonene som brukes i produktdokumentasjon for sluttbrukere. Denne dokumentasjonen tar for eksempel hensyn til installasjonsmanualer og datablad. Prosjektingeniør Robert Harrison forklarer: «Når modeller oppdateres og dette må gjenspeiles i brukerdokumentasjonen, vet vi at dette kan gjøres med noen få klikk. På denne måten er vi sikre på at brukerhåndbøkene alltid er oppdaterte og har den nyeste informasjonen tilgjengelig.»

Brukerdokumentasjonen ble tidligere skrevet etter at utviklingsprosessen var fullført, men ved hjelp av SOLIDWORKS Composer og PDM kan ClampOn nå begynne å jobbe med dette på et mye tidligere stadium i prosessen. «Dette betyr at vi kan produsere brukerdokumentasjon parallelt med utviklingsprosessen, i stedet for å vente på at den skal bli ferdig,» sier Robert og legger til: «Hvilket betyr at vi kan ha materiale til dokumentasjon klart mye raskere, og få det ut til kunden mye raskere.»

Smidig ERP-integrasjon med PLM Group

For å koble SOLIDWORKS til deres ERP-system, jobbet ClampOn tett med PLM Groups service-team. Dette er en viktig prosess hvor begge parter må forstå hverandre, for å få en god forståelse av hvordan PDM-systemet kan konfigureres til å passe deres spesifikke behov.

«Etter noen uker med testing og løsing av mindre feil, gikk vi live og det fungerte bra fra dag 1», sa Vidar, «Vi følte oss veldig sikre og trygge på valget av PLM Group for denne oppgaven. Nå føler vi oss trygge på løsningen og kan enkelt oppskalere for å møte fremtidige utfordringer».

ClampOn har oppnådd følgende fordeler med integrasjonen:

  • Bedre produktivitet ved å bytte fra AutoCAD og Inventor, til ett system som forener deres PDM workflow rundt SOLIDWORKS-løsninger
  • Bedre kommunikasjon på tvers av alle avdelinger i selskapet
  • Leveringstid til kunden forkortes når man jobber parallelt med dokumentasjon og utvikling
ClampOn AS

«Den store lærdommen fra prosessen med å bytte til SOLIDWORKS og PDM har vært å se hvor mye kapasitet vi har tilegnet oss ved å jobbe med gode systemer og rutiner.»

Vidar Hundvin