Green Instruments A/S

Green Instruments A/S i Brønderslev har spesialisert seg i måle- og analyseutstyr til både marinesektoren og landbaserte industrier. I senere år har bedriften gjennomført stadig større og mer komplekse utviklingsprosjekter og har samtidig møtt et økende krav fra kundene. Det har vært krav om bedre sporbarhet, høyere integritet i sammenstillinger samt sikkerhet rundt design og effektivisering av produksjonen og kvaliteten av den tekniske dokumentasjonen.

Bedre kvalitet i design, færre feil og massive tidsbesparelser er noen få av de fordelene Green Instruments A/S har oppnådd med innføringen av en PDM-løsning fra PLM Group. Hos Green Instruments i Brønderslev har innføringen av en HostPLM PDM-løsning markant forbedret utvikling og fremstilling av teknisk dokumentasjon så vel som arbeidsgangen rundt produktutvikling, produksjon og salg.

PDM sikrer strukturert arbeid

”Med PDM-løsningen har vårt arbeid blitt langt mer strukturert. Vi har bygget opp et workflow med revisjons- og versjonskontroll, samt automatisk generering av PDF’er og tegningsnummer,” forklarer teknisk designer Thomas Tversted: ”Vi har et søkeverktøy i PDM-systemet skreddersydd spesielt til oss, så vi kan søke etter både gamle og nye produkter. Det har forbedret sporbarheten i våre produkter og designet er kraftig forbedret, og det har betydd massive tidsbesparelser for oss i vårt utviklingsarbeid,” tilføyer han.

Unngår ødelagte sammenstillinger

PDM-systemet sikrer, at sammenstillinger og filer alltid er intakte, og Green Instruments opplever ikke lenger at sammenstillingene blir ødelagte. ”En av våre tidligere utfordringer var å sikre våre interne referanser. Det sørger PDM-systemet nå for, så vi ikke lengere møter ødelagte sammenstillinger”, forklarer Thomas Tversted. Utviklingsprosjektene hos Green Instruments blir stadig mer komplekse og mer omfattende kombinert med at bedriftens kunder stiller stadig større krav. Det betyr at bedriften er fullstendig avhengig av at design er korrekte. PDM-systemet hjelper Green Instruments med å effektivisere sine design på en langt mer sikker måte end tidligere, fremhever Thomas Tversted: ”Våre kunder opplever at vår tekniske dokumentasjon er mye mer effektiv og at vi i dag fremstår mer profesjonelt end tidligere,” understreker han.

Store fordeler for salg og produksjon

Men det er ikke bare i utviklingsavdelingen at PDM-løsningen har medført en rekke betydelige fordeler, understreker Thomas Tversted: ”Våre salgs- og produksjonsavdelinger har fått store gevinster av PDM-systemet fordi vi nå kan forsyne dem med bedre og mer strukturerte design, og vår automatiske PDF-generator lagrer automatisk PDF-filene i mapper, så de er lette å få adgang til.”

Med innføringen av PDM-løsningen har Green Instruments oppnådd følgende:

  • En langt bedre struktur i alle prosessene rundt teknisk dokumentasjon
  • Automatisk generering av informasjon fra utviklingsavdelingen til produksjon og salg
  • De fremstår mer profesjonelt som følge av bedre teknisk dokumentasjon til kundene
  • Optimale muligheter for å søke i både elder og nye design
  • Styr på referanser i 3D-modeller sikrer integriteten av design

PLM Groups implementering

Green Instruments valgte PLM Group som leverandør av PDM, fordi de i forveien var leverandør av bedriftens SOLIDWORKS CAD-programvare og samtidig kunne tilby en hostbasert løsning, hvor PLM Group tar seg av hele driften av PDM-systemet. ”Men minst like så viktig for vårt valg av PLM Group som samarbeidspartner var, at de hadde en gjennomarbeidet prosjektplan for innføringen av systemet. Den passet godt til oss og tidsplanen fungerte perfekt for oss.” Sammen med PLM Group gjennomførte Green Instruments et implementeringsprosjekt med forskjellige faser. Thomas Tversted siger: ”Vi lærte mest om oss selv og hele måten, vi arbeider på gjennom det såkalte ”Pre Study”. Og på samme tid lærte vi også hvor mye PDM-systemet vil hjelpe oss i fremtiden.” Han tilføyer, at neste skritt i Green Instruments’ PDM-prosjekt blir å integrere PDM-løsningen med bedriftens ERP-system.

Green Instruments A/S

”Med PDM-løsningen ble vi langt mer strukturerte i vårt arbeid.”

Thomas Tversted