HydX AB

HydX AB hadde behov for å digitalisere deres prosesser for å kunne utvikle beste mulige løsning for deres kunder.

Smart digitalisering gjør det mulig for HydX AB å designe, produsere og selge nye, avanserte hydrauliske automatiseringsløsninger og utvide virksomheten.

HydX AB utvikler og produserer automatiseringsløsninger basert på hydraulikk for industrielle, mobile og marine applikasjoner. Det innebærer en stor grad av 3D-modellering, utarbeidelse av produksjonstegninger, tekniske beregninger og analyse. Smarte produktutviklingsprosesser og digitaliseringsnivå spiller en avgjørende rolle for HydX når det gjelder å optimalisere innkjøp, produksjon og markedsføring/salgsprosesser.

 

Tar utfordringer på strak arm

Å håndtere nye utfordringer er en del av HydX’ hverdag. Design Engineer Wictor Kocula nevner et interessant eksempel i form av et nylig fullført prosjekt:

«Kunden ville ha bevis for at vår løsning kom til å fungere i et miljø med stor seismisk aktivitet,» forklarer han.

HydX brukte simuleringsfunksjonen til å vise hvordan produktet ville reagere på seismisk påvirkning i en reell situasjon. I dette tilfellet ville kunden ha tilgang til hele datasettet med de faktiske resultatene av simuleringene. Wictor Kocula forklarer:

«I løpet av noen få minutter hadde vi nøyaktige data som vi kunne bruke til å vise kunden at vår løsning oppfylte kravene deres fullt ut. Det ville ha vært praktisk talt umulig å foreta disse beregningene manuelt.»

Optimale innkjøpsprosesser

«HydX’ innkjøpsavdeling benytter 3D-modeller og -tegninger i omfattende grad,» forklarer Technical Manager Håkan Erlandsson. «Når underleverandørene våre får et oppdrag fra oss, gir vi dem tegninger og 3D-modeller, slik at de kan lage de komponentene vi trenger.»

Wictor Kocula legger til: «Programvaren er også et fantastisk beslutningsverktøy for oss når vi skal finne prefabrikkerte komponenter. Vi får vanligvis 3D-modeller av komponenter fra leverandørene, som vi kan dra inn i våre egne 3D-montasjer for å analysere om de oppfyller kravene. Dermed kan vi velge riktige komponenter til riktig oppgave veldig raskt.»

3D-kick for salg og markedsføring

«I HydX’ salgs- og markedsføringsavdeling spiller 3D-modeller og -tegninger fra SOLIDWORKS en viktig rolle i den daglige kontakten med kundene,» sier Wictor Kocula.

«Hvis en kunde for eksempel vil se hvordan utstyret vårt kommer til å se ut i deres faktiske produksjonsmiljø, bruker jeg programvaren til raskt å opprette skjermbilder, tegninger og fotorealistiske renderinger som selgerne kan presentere for kunden. Dette er også mulig selv om jeg ikke har begynt på designarbeidet ennå. Jeg bruker bare opp igjen en av våre eksisterende modeller og endrer raskt noen få komponenter og dimensjoner.»

CAD-modeller optimaliserer produksjonen

Alle produksjonsmedarbeidere på HydX har full tilgang til 3D-modeller og -tegninger fra CAD-programvaren via datamaskiner direkte på arbeidsstasjonene.

Modellene gir dem all den informasjonen de trenger for å gjøre jobben mest mulig effektivt og minimere risikoen for feil. Modellene viser hvordan de individuelle komponentene skal plasseres og passer sammen, og medarbeiderne har også tilgang til teknisk informasjon om individuelle komponenter som slanger, koblinger og bolter.

Godt samarbeid gir minimal dødtid

«Samarbeidet med PLM Group fungerer bra,» sier Wictor Kocula. «Vi kommuniserer veldig uformelt om alle problemer som måtte oppstå. Det dreier seg vanligvis om hvordan vi kan bruke programvaren til å løse ulike oppgaver mest mulig effektivt, og når vi kontakter støtteteamet, får vi raskt utfyllende svar. Det betyr minimal dødtid,» sier han. Håkan Erlandsson legger til: «Vi er i utgangspunktet late. Vi liker ikke å gjøre det samme om og om igjen. Hvis vi kan bruke en god digital løsning til å få noe av arbeidet gjort, så gjør vi det – og utnytter dermed verdifull tid mest mulig effektivt.»

Suksessen

  • Utvikling av smartere og mer komplekse produkter
  • Tettere sammarbeid med kundene i utviklingsprosessen
  • Profesjonell teknisk dokumentasjon til salg og markedsføring
  • Effektiv dokumentasjon basert på direkte tilgang til 3D-modeller og tegninger
HydX AB

«Hvis en kunde for eksempel vil se hvordan utstyret vårt kommer til å se ut i deres faktiske produksjonsmiljø, bruker jeg programvaren til raskt å opprette skjermbilder, tegninger og fotorealistiske renderinger som selgerne kan presentere for kunden. Dette er også mulig selv om jeg ikke har begynt på designarbeidet ennå. Jeg bruker bare opp igjen en av våre eksisterende modeller og endrer raskt noen få komponenter og dimensjoner.»

Wictor Kocula