Lifeline Robotics

Den danske oppstartsbedriften Lifeline Robotics har som mål å forbedre den globale helsen. For å oppnå dette har de designet et mobilt medisinsk utstyr, som kan teste mennesker for blant annet Covid-19. Under pandemien er tid en viktig faktor. Lifeline Robotics hadde behov for et effektivt PDM-system for å overholde medisinsk lovgivning, håndtere produktutvikling og få utstyret raskt ut på markedet.

Lifeline Robotics ble opprettet på bakgrunn av koronapandemien. «Vi spurte oss selv: Hvordan kan vi, med vår kunnskap om robotteknologi, bistå under pandemien?», forklarer Andreas Lyder, Technical Owner hos Lifeline Robotics.

Ti produktutviklere fra Syddansk Universitet begynte arbeidet på en robot som trygt og effektivt kunne teste pasienter. Pasienten lener hodet tilbake mens roboten innhenter prøven. En halsprøve med vattpinne brukes til å diagnostisere mange sykdommer utover Covid-19. Denne testmetoden er spesielt utbredt ved virus som kontinuerlig muteres, som f.eks. Covid-19 og vanlig influensa. Ved slike sykdommer er sporing av infeksjonen avgjørende for å redusere antall smittet og dødsfall.

Under koronapandemien er målet til Lifeline Robotics å levere effektivt medisinsk utstyr som gjør samfunnet i stand til å gjenåpne og gjenetablere seg. Etter pandemien er målet å levere standardisert, effektivt og utbredt diagnostisk utstyr, som kan forbedre den globale helsen.

Careebo LLR S1 er ikke på markedet enda, men teamet hos Lifeline Robotics har utviklet en effektiv prototype. Når de har fått godkjennelse fra myndighetene kan den første kommersielle modellen lanseres.

Andreas Lyder prøver Careebo LLR S1

Å komme inn på markedet. RASKT.

Under produktutviklingen hadde Lifeline Robotics behov for et effektivt PDM- og kvalitethåndteringssystem. Dette var avgjørende for prosjektets suksess. Det er her den skybaserte 3DEXPERIENCE-plattformen kommer inn i bildet, siden systemet effektivt sentraliserer produktdokumentasjon og sikrer overholdelse av lovgivningen på området. 3DEXPERIENCE er også sertifisert til bruk i utvikling av medisinsk utstyr. Dette gjør utstyret trygt og pålitelig å bruke i behandling av pasienter.

Før 3DEXPERIENCE hadde ikke Lifeline Robotics et PDM-system. De håndterte deres SOLIDWORKS CAD-data manuelt gjennom lokale filer og mapper, og delte internt gjennom e-mail. SOLIDWORKS muliggjør intuitiv produktutvikling, og 3DEXPERIENCE håndterer produktdata i skyen. Sammen danner de et effektivt 3D-økosystem.

Utstyret kan brukes på flere steder for å diagnostisere virusinfeksjon raskt og effektivt.

Andreas forklarer at synergien mellom SOLIDWORKS og 3DEXPERIENCE gjør det mulig for LifeLine Robotics å effektivt administrere designprosessen, dele CAD-filer og kontrollere versjoner og revisjoner.

«Vi så 3DEXPERIENCE som en mulighet til å automatisere dokumenthåndtering, slik at vi alltid overholder lovgivningen. Videre, når vi samarbeider med mange partnere, er det smart å kunne dele 3D komponentfiler og låse filer som jobbes på». Dette sikrer at ingen ting overskrives. Med 3DEXPERIENCE kan skisser effektivt flyttes gjennom designfaser og teamet kan samarbeide på design i synergi.

Når alle har lagt siste hånd på verket kan det endelige produktet sendes videre til produksjon og partnere. Systemet gjør det mulig for bedrifter å lansere produkter raskere, og mer effektivt. Andreas er spent på å implementere løsningen og oppnå disse fordelene.

Medeier Søren Stig og professor Thiusius Savarimuthu arbeider på prototypen.

«Alt er tatt hånd om, og vi kan fokusere på det vi gjør best»

Du og dine kolleger arbeider sikkert hjemmefra. Du bruker nok også en rekke skybaserte løsninger, som Dropbox og Zoom, som gjør at du kan vedlikeholde forbindelsen og være produktiv når du vil, hvor som helst. Hvorfor skal PDM være annerledes? Andreas forklarer: «Jeg tror at alle beveger seg mot skyløsninger. Hvorfor skal vi håndtere våre egne servere, når vi kan få IT-eksperter til å håndtere disse serverne i skyen? (…) Kostnadene ved å håndtere lokale servere er svært høye, og eksperter gjør det mye bedre enn vi kan».

For en oppstartsbedrift er dette avgjørende, i følge Andreas. 3DEXPERIENCE er PDM gjort enklere og outsourcet til eksperter. Det er ingen grunn til å vedlikeholde og investere i lokale servere. «Alt er tatt hånd om. På den måten kan vi fokusere på vår egen bedrift og på det vi kan best, noe som gjør det lettere for en oppstartsbedrift som oss å komme i gang».

Hos PLM Group er vi spesialister på å skape effektive 3D-økosystemer med innovative kunder.

Å komme i gang

Under Andreas sin introduksjon til 3DEXPERIENCE-plattformen fant han ut av hvor mye funksjonalitet systemet inneholder. «Introduksjonen og onboardingen var veldig god. Teknikeren ga en oversikt over de viktigste funksjonene i systemet for oss akkurat nå, som gjorde at jeg visste hvor jeg skulle starte», forklarer Andreas og legger til:

«Det var en god blanding av demonstrasjon på teknikerens skjerm der jeg kunne prøve selv etterpå, og det gjorde at det var lett å huske. Når det oppstår utfordringer er support raskt ute med en løsning. PLM Group er svært flinke til å hjelpe til med utfordringene våres».

Her forklarer Andreas Lyder hvorfor Lifeline Robotics valgte 3DEXPERIENCE:

3DEXPERIENCE gjør det mulig for mindre bedrifter å vokse

Da Lifeline Robotics skulle velge PDM-system lette de etter en løsning som også kunne fungere i fremtiden: «3DEXPERIENCE har den funksjonaliteten vi kan få bruk for i fremtiden (…) Systemet er ikke begrenset og det blir ikke nødvendig for oss å skifte system, da det også kan støtte en større organisasjon. Som en mindre bedrift kan vi håndplukke de funksjonene vi har bruk for nå, og i fremtiden kan vi introdusere flere funksjoner når vi får bruk for dem».

Hos PLM Group er vi stolte av å være Lifeline Robotics produktutviklingspartner, og vi støtter dem fullt ut i deres ærefulle oppdrag om å forbedre verdens helse.

Lær mer om 3DEXPERIENCE her.

Lifeline Robotics

«Vi så 3DEXPERIENCE som en mulighet til å automatisere dokumenthåndtering, slik at vi alltid overholder lovgivningen. Videre, når vi samarbeider med mange partnere, er det smart å kunne dele 3D komponentfiler og låse filer som jobbes på»

Andreas Lyder