LKI Käldman

LKI Käldman utvikler og produserer løsninger for automasjon av håndtering av metallplater. Som industrileder i Europa er bedriften aktiv i Bennäs og Lappeenranta. De tilbyr også programvare og supporttjenester til FMS-løsninger. LKI Käldman ble grunnlagt i 1979 og har flere enn 160 medarbeidere.

Historien bak LKI Käldmans implementering av SOLIDWORKS PDM Professional er faktisk ganske vanlig. Den eksisterende PDM-løsningen var ikke lengre i stand til å oppfylle bedriftens behov, og det ble etter en grundig overveielse besluttet å søke etter en ny løsning. «Vi lette enkelt og greit etter et bedre system, fordi vi hadde vokst ut av vår gamle løsning. Antallet brukere har med tiden vokst, og det har antallet av filer også. Vi ønsket å hjelpe våre teknikere med å øke deres arbeidshastighet, da de lenge hadde kjempet mot en treg programvare som stjal deres tid» forklarer Benny Strömberg, IT Support hos LKI Käldman.

«Vi har arbeidet med PLM Group siden 2010. I 2015 besluttet vi å bruke SOLIDWORKS PDM Professional programvaren. SOLIDWORKS PDM Professional var lett å tilpasse bedriftens andre IT-prosjekter og -systemer takket være en relativ enkel integrasjon, « tilføyer Strömberg.

Fra test til bruk

Kari Järviö, Key Account Manager i PLM Group Finland, forteller om implementeringen: «Vi kom raskt i gang med implementering av programvaren så snart avtalen var underskrevet. Vi etablerte et testmiljø og hadde beregnet en testperiode på omkring en uke. Alt i alt brukte vi omkring to uker på å teste. Den største risikofaktoren i prosjekter som dette er å overføre de eksisterende dataene til det nye systemet; men overgangen gikk veldig lett.»

Strömberg tilføyer: «PLM Group utførte en innledende vurdering av våre behov og bygget opp testmiljøet, før vi testet hvordan systemet fungerer. Overgangen foregikk problemfritt, og programvaren var perfekt til våre behov. Våre teknikere fikk opplæring i å bruke den nye programvare i god tid før implementeringen. Det tok en helg å kjøre batchovergangen – med andre ord begynte vi overgangen da vi gikk hjem fredag, og den var ferdig da vi møtte mandag morgen. Våre teknikere kunne da umiddelbart ta løsningen i bruk mandag morgen.»

LKI Käldmans medarbeidere fik undervisning i den nye programvare over en todagers periode. Den første undervisningsdagen var for brukere og teknikere, mens den neste dagen var for systemadministratorer. «En undervisningsdag var nok for oss fordi programvaren er så brukervennlig. Vi vil gjerne gjøre tingene enkelt – det gjør prosessen rask og bekvem. Alt går så mye glattere» forteller Strömberg.

Resultater

LKI Käldman menter at SOLIDWORKS PDM Professional er den perfekte løsning til bedriften, og er nøyaktig hva de hadde forestilt seg. Først og fremst har programvaren akselerert konstruksjonsarbeidet.

Tekniker Daniel Häggblom hos LKI Käldman var involvert i implementeringen av SOLIDWORKS PDM Professional, både hva angår spesifikasjon av systemfunksjonalitet, og test av systemet. «Med vår gamle PDM-programvare var filer allokert til disker, og revisjoner ble gjort manuelt. Nå opprettes det alltid en ny fil til en revisjon, og engang i fremtiden vil filen og dens data automatisk bli koblet til ERP-systemet. Og nå er det mulig å åpne eldre revisjonens enkelt hvis vi har behov for å se hvordan de så ut. Med den gamle programvaren var det ekstremt vanskelig å gjøre. Alle våre teknikere mener at SOLIDWORKS PDM Professional er ekstremt hurtig sammenlignet med den gamle programvaren, og at søkeverktøyet er utrolig nyttig i arbeidet. Men ikke bare det, godkjennelsesprosessen for tegninger er nå enklere, fordi arbeidssyklusen er lagt opp til å støtte våre arbeidsmetoder. Og den nye programvare gjør det mulig å jobbe hjemmefra» tilføyer Strömberg.

Samarbeidet med PLM Group fortsetter

Båte LKI Käldman og PLM Group er veldig tilfredse med den suksessfulle avslutning på PDM-prosjektet. Neste oppgave er utvikling av en link fra PDM-programvaren til ERP-systemet, som vil gjøre det mulig å overføre produktstrukturer fra et system til et annet. Idéen er å eliminere manuelt arbeid mellom systemer og minimere menneskelige feil.
«Prosjektets viktigste fase var at flyttingen fra det gamle til det nye systemet skulle gå feilfritt. Normalt kan det være veldig utfordrende å erstatte et gammelt system med et helt nyt system. Et annet nøkkeleaspekt var at vi var i stand til å holde prosjektet enkelt og kortvarig. Alt for ofte blir den slags prosjekter kompliserte og langtekelige» påpeker Kari Järviö.

«Vi er veldig tilfredse med måten PLM Group har håndtert hele prosjektet. Hvert enkelt område ble håndtert feilfritt, og vi kunne forbausende enkelt begynne å jobbe i det nye systemet. Denne prosessen var helt enkelt en suksess» konkluderer Strömberg.


Kari Järviö, Daniel Häggblom og Benny Strömberg

Suksessen

  • Implementeringen av SOLIDWORKS PDM Professional ga en betydelig reduksjon i tiden som ble brukt på design
  • PDM-løsningen ga enda høyere kapasitet til filbehandling
  • PLM Group implementerte løsningen raskt, og på en måte som var bekvem for kunden

 

LKI Käldman

"Vi er meget fornøyde med måten PLM Group har håndtert hele prosjektet. Hvert enkelt område ble håndtert feilfritt, og vi kunne forbausende enkelt begynne å jobbe i det nye systemet. Denne prosessen var helt enkelt en suksess"

Benny Strömberg