Q Yachts

Q Yachts ble etablert i 2015 og designer elbåter i luksusklassen. Produktutviklingen har skjedd i samarbeid mellom to hovedpartnere; Oceanvolt Oy med ansvar for det elektriske fremdriftssystemet, og Navia Design Oy med ansvar for alt designarbeid. Oceanvolt Oy ble etablert i 2004 og har 16 ansatte i Finland. Navia Design Oy`s morselskap Aivan Oy har 35 ansatte. SOLIDWORKS ble benyttet gjennom hele designprosessen fordi den fungerer sømløst og fleksibelt hos alle samarbeidspartnerne.

Et helt nytt mesterverk har blitt utviklet i Finland: Q yacths – en miljøvennlig båt som er 100 % elektrisk. Båtutviklingen er et resultat av omfattende samarbeid mellom fire forskjellige foretak: Q Yachts Oy, Oceanvolt Oy, Aivan Oy samt Navia Design Oy. Båtene som markedsføres under navnet Q Yachts, produseres for hånd i Finland, og SOLIDWORKS-programvare fra PLM Group brukes som daglig hjelpeverktøy ved båtdesign.

Alt startet fra motoren: Janne Kjellman etablerte foretaket Oceanvolt med sin visjon om en stillegående, fullstendig eldrevet motor. I dag er han hoveddesigner i Oceanvolt. ”Miljøvennlighet er Oceanvolts primære utgangspunkt, og i tillegg ønsker vi å tilby våre kunder en helhetlig opplevelse til sjøs: det skal være så stille som mulig når båten drar av gårde og alle ombord skal kunne nyte tilværelsen ombord. Seilbåtfolk mener det kjedeligste med båtlivet er å måtte starte dieselmotor når man nærmer seg brygga. Dette vil ikke lenger være nødvendig med motorer som vi har utviklet. I Oceanvolt har jeg i praksis jobbet og fungert i alle stillingene, og på høyere nivå i foretaket har vi diskutert i hvilken retning teknologien vil utvikle seg. I tillegg fungerer jeg som databank for både den tekniske avdelingen og for presales-avdelingen. Så lenge vi har eksistert har vi levert elektriske fremdriftssystemer til fritidsbåter, og for øyeblikket eksporterer vi nesten alle våre produkter”, sier han.

Oceanvolt tok i bruk SOLIDWORKS fra dag én, og programvaren ble levert av PLM Group. ”Vi hadde en designer fra et annet foretak som brukte denne programvaren, noe som gjorde det kanskje litt lettere for oss å velge programvare. Selv har jeg jobbet mye med IT i min karriere og brukt forskjellige typer programvare lenge. Av alle designprogramvarene har SOLIDWORKS vært den mest velutviklede og mest intuitive i bruk. Jeg bruker fremdeles denne programvaren daglig, og liker den veldig godt. I tillegg bruker vi SOLIDWORKS Electrical Schematic som hjelp ved utarbeiding av eltegninger i Oceanvolt”, forteller Janne.

Båt bygget rundt en el-motor

Oceanvolt startet sin virksomhet med å produsere motorer utelukkende til seilbåter, men var også interessert i motorbåter. Da man ikke fant en passende samarbeidspartner for motorbåtvirksomheten, etablerte Janne Kjellman foretaket Q Yachts Oy i 2015. Dette foretaket designer og produserer motordrevne elbåter i luksusklasse. Etter hvert trengte man en samarbeidspartner for båtdesign for å kunne realisere den nøye gjennomtenkte visjonen. Oceanvolt valgte da Navia Design Oy som har spesialisert seg i båtdesign og som hører til design- og innovasjonsforetaket Aivan Oy. ”Vårt samarbeid med Aivan og Navia Oy begynte allerede under utviklingen av den andre motorversjonen, dvs. lenge før Q Yachts ble etablert. Vi hadde behov for en designer for å kunne unngå motordesign som etterlignet for mye en ingeniørs drøm”, sier Janne.

Antti Mäkelä, designer og aksjonær i Aivan Oy, fortsetter: ”Aivan Oy er en uvanlig aktør, fordi selv om vår kjernekompetanse ligger i industriell design, hjelper vi våre kunder også i andre prosjekter, blant annet med varemerkeoppbygging og digitalisering. Vi utvikler sluttprodukter til de er helt ferdige i utstrakt samarbeid med andre aktører. Aivan Oy har deltatt i design av mange typer sluttprodukter, og båtdesign har alltid vært et viktig forretningsområde i foretaket. Vi lurte på om det var mulig for et og samme foretak å designe både merkevareidentitet, emballasje, husholdningsartikler og båter – og vi kom til den konklusjon, at ja, det kan vi gjøre. Derfor etablerte vi Navia Design Oy som konsentrerer seg kun om båtdesign og dette gjør det mye lettere for oss å kommunisere vår toppkompetanse innen båtdesign.”

Antti Mäkelä.

Antti fortsetter: ”Dette båtprosjektet som vi har gjennomført i samarbeid med Q Yachts, skiller seg kraftig ut fra andre prosjekter vi har gjennomført, fordi her har vi et produkt som er bygget rundt et elektrisk fremdriftssystem. Tilsvarende prosjekter gjennomføres vanligvis på en litt annen måte. Det er mange elbåter som har blitt designet uten samme type helhetlig tenkemåte, dvs. ved å legge en elmotor til en tradisjonell båt som er designet for bruk med en tradisjonell forbrenningsmotor. I vårt båtprosjekt derimot hadde vi fra starten av teknologien fra Oceanvolt tilgjengelig, og sammen bygde vi et produkt rundt denne teknologien, dvs. en båt. Prosjektet var veldig interessant og annerledes for oss, og vi måtte optimalisere flere detaljer, bl.a. båtens lengde, vekt, fasongen på skroget og båtens bevegelser på vannet. Vi har selvfølgelig tidligere laget både seilbåter og raske motorbåter, men denne båten er fullstendig i sin egen klasse. Her fikk vi bruke mye tid på forskning og testing, og som prosjekt har dette vært svært lærerikt for oss.”

SOLIDWORKS gjør samarbeidet lettere og effektiviserer innovasjonsarbeidet

Alle aktører som er involvert i båtdesign har felles verdier, blant annet bærekraftig utvikling og miljøvennlighet. I tillegg bruker alle samme programvare som hovedsakelig designverktøy, noe som gjør det praktiske samarbeidet lettere. Å dele både tegninger og annen type designdata har vært relativt uanstrengt. I tillegg har designerne i praksis frie hender til å innovere akkurat slike produkter som de ønsker i og med at programvaren er fleksibel i forhold til kravene til designarbeidet. ”Det er lett å samarbeide når man har samme visjoner og samme programvare, og ved båtdesign er tiden alltid den største utfordringen. Vi kan gjøre endringer samtidig i samme helhetsdetaljer, dvs. en designer tegner gasshendelen og den andre designer kjøleskapet. Vi kan også jobbe svært langt bare på designbordet før vi starter konkret gjennomføring av prosjektet. Vårt samarbeid med Navia Design fortsetter som før, og hittil har Navia Design tegnet manøvreringsutstyr og hele båten for Q Yachts”, fortsetter Janne.

Også hos Navia Design mener de at SOLIDWORKS er et svært nyttig verktøy. ”Både Oceanvolt og Q Yachts driver sine foretak på en svært moderne måte, og det passer utmerket for vårt foretak. Vi ønsker for eksempel å levere så høy kvalitet som mulig, og derfor mener vi det er akseptabelt at designarbeid av høy kvalitet tar sin tid. SOLIDWORKS støtter opp under den arbeidsmåten som representerer vårt syn. Vi samarbeider med andre leverandører i nesten alle våre prosjekter, og vi ønsker å bruke SOLIDWORKS i vårt designarbeid. Det gjør også våre kunder”, sier Antti.

Janne fortsetter: ”SOLIDWORKS er et verktøy som har blitt brukt til modellering av hele båten før en eneste bit av båten har blitt bygd. Vi kjenner ikke til andre programvarer som vi kunne brukt til å gjøre det samme, og derfor er det veldig naturlig for oss å bruke SOLIDWORKS. Programvaren fungerer spesielt godt ved design av produkter med krevende former – båter er jo et godt eksempel. Hos Oceanvolt produserer vi mange mekaniske detaljer, enten det dreier seg om gasshendel eller motor, eller girsystemet. Videre er det én ting som kanskje høres ut som en selvfølge, men vi setter stor pris på det at SOLIDWORKS-programvaren er så visuell. Vi har i praksis modellert hele båten før vi håndterer en eneste konkret bit av båten. Programvaren er svært enkelt, brukervennlig og intuitivt å bruke. Og en stor fordel er selvfølgelig at informasjon om programvaren er lett tilgjengelig: Trenger du mer informasjon om en detalj, finner du sannsynligvis en video om nettopp dette temaet på nettet.”

Bærekraftig og bedre fremtid

Både Oceanvolt, Q Yachts, Aivan og Navia Design er fornøyde med løsninger som SOLIDWORKS fra PLM Group tilbyr, og planlegger å bruke dem også i fremtiden. Programvaren støtter opp under alle de fire foretakenes visjon om bærekraftig utvikling for å kunne bygge en mer miljøvennlig verden.

”Vår misjon er å gjøre båtlivet mer miljøvennlig: På båtmarkedet går trenden mot større motorer og større effekt, men med tanke på miljøet er dette en dårlig løsning og vi akter å endre dette synet. Elbiler har allerede gjort mye av jobben for oss, dvs. forbrukerne har allerede blitt introdusert til elmotorer, og i dag når båtfolket kjører til stranden eller båthavnen i sine elbiler, vurderer de også om det er mulig å kjøpe en elmotor til sine båter. Elbiler og elbåter er imidlertid forskjellige på mange måter, og samme teknologi egner seg ikke for begge to. For eksempel bruker biler ved akselerasjon mer strøm enn ved jevn fart. Når det gjelder båter, er dette markedet i ferd med å åpne seg, men utviklingen har skjedd mye saktere enn jeg hadde trodd. Likevel er det mye potensiale i markedet, spesielt i utlandet, og dette er en voksende bølge. Vi har tenkt å henge oss på denne bølgen”, avslutter Janne.

Q Yachts

”Vi brukte SOLIDWORKS til å modellere hver eneste del av båten før produksjonen ble iverksatt. Vi kjenner ikke til noen annen programvare som tillater oss å gjøre dette på samme måte, så det blir veldig naturlig for oss å bruke SOLIDWORKS."

Janne Kjellman