Rimbøl Teknik A/S

De 10 medarbeidere hos Rimbøl Teknik A/S i Grindsted har tilsammen om lag 40 års erfaring i å designe og bygge matemaskiner til forskjellige industrier som mat- og medisinindustrien. Bedriften ønsket å bruke 3D-print til å redusere tidsforbruk og kostnader i sin utvikling, kombinert med et økt fokus på nye innovative løsninger.

Med innføringen av en 3D-printer i utviklingsavdelingen har Rimbøl Teknik A/S spart to tredjedeler av kostnadene til utvikling og produksjon av prototyper til maskinkomponenter.

Hos Rimbøl Teknik i Grindsted har innføringen av en 3D-printer medført massive tids- og kostnadsbesparelser og har samtidig styrket innovasjonen i utviklingsavdelingen. Muligheten for å teste 3D-printede deler fra starten av utviklingsarbeidet har dessuten gjort bedriften i stand til å bestille akkurat de delene det er behov for hos sine underleverandører, og sikrer at delene oppfyller alle krav.

Før bedriften innførte 3D-printeren var de avhengige av å produsere prototyper på nye maskinkomponenter manuelt eller i visse tilfeller bestille dem hos underleverandører. Det kunne være både vanskelig og tidskrevende. ”3D-printeren sparer oss for masser av tid. Vi er ikke lenger nødt til å vente på at våre underleverandører kan levere en maskinkomponent så vi kan teste den. Vi kan printe delen i løpet av natten og teste den neste dag.» sier utviklingsingeniør Henrik Mundbjerg, Rimbøl Teknik. Han tilføyer:
” Vi sparer omkring to tredjedeler av våre tidligere utgifter, og noen ganger kan vi også bruke delene direkte i de endelige maskinene.”

Unike løsninger

Rimbøl Teknik bruker SOLIDWORKS 3D CAD for å designe sine maskiner. Bedriftens utviklingsarbeid har forandret seg i stor grad, fordi bedriften i dag er i stand til å teste nye design umiddelbart. På den måten kan bedriften både designe og utvikle sine systemer mye hurtigere:

”Det er en kombinasjon av mindre tidsforbruk på utviklingsprosjekter og mulighetene for å arbeide på en mer innovativ måte. Vi kan levere maskindeler ingen andre bedrifter kan lage,” fastslår Henrik Mundbjerg.

Samme leverandør av 3D-print og CAD

Efter å ha sondert markedet valgte Rimbøl Teknik en Markforged Mark Two 3D-printer fra PLM Group, som også er bedriftens leverandør av SOLIDWORKS. Henrik Mundbjerg forklarer:

”Da vi besluttet å kjøpe en 3D-printer hadde vi besøk av konsulenter fra PLM Group. De var meget profesjonelle, så vi valgte dem som leverandør og samarbeidspartner.”

Flyvende start

Det tok kun én dag å komme i gang med å bruke printeren. Den ble installert på morgenen og i løpet av dagen ble det holdt kurs i optimal bruk. Allerede på ettermiddagen samme dag ble de første delene printet.

”PLM Group har hjulpet oss med å bygge opp arbeidsprosessene fra SOLIDWORKS til 3D-printeren, og det er veldig godt for oss å ha én og samme leverandør av hele løsningen,” forklarer Henrik Mundbjerg.

Suksessen

  • 3D-printing reduserer kostnadene for utvikling av nye maskinkomponenter med to tredjedeler
  • Tidkrevende manuell produksjon er fjernet til fordel for lynrask 3D-print av presise prototyper og ferdige deler
  • Bedre og mer effektiv kommunikasjon rundt nye maskindeler med underleverandører
Rimbøl Teknik A/S

”3D-printeren sparer oss for masser av tid. Vi er ikke lenger nødt til å vente på at våre underleverandører kan levere en maskinkomponent så vi kan teste den. Vi kan printe delen i løpet av natten og teste den neste dag. Vi sparer omkring to tredjedeler av våre tidligere utgifter, og noen ganger kan vi også bruke delene direkte i de endelige maskinene.”

Henrik Mundbjerg