SP Maskiner AB

SP Maskiner AB lager skreddersydde delkataloger og manualer for sine hogsthoder for skogbruk på halvparten av tiden ved å bruke CATALOGcreator og SOLIDWORKS Composer.

Den svenske produsenten av hogsthoder for skogsmaskiner SP Maskiner produserer nå alle sine spesialtilpassede manualer som følger med selskapets maskiner på halve tiden. Samtidig er kvaliteten på manualene blitt mye høyere. Dette er resultatet av et prosjekt der SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Enterprise PDM og ERP-system er integrert med SOLIDWORKS Composer og programvarepakken CATALOGcreator fra PLM Group. Fabrikksjef Benny Granath sier:

«Nå kan én ansatt i stedet for to gjøre jobben, noe som betyr at vi årlig sparer ett årsverk ved å bruke løsningen for automatisk generering av vår ettermarkedsdokumentasjon og vi tilfører mer verdi til våre kunder. De får feilfri dokumentasjon skreddersydd for sine unike maskiner, i akkurat det formatet de ønsker, enten det er papirbasert, på CD-ROM, online via selskapets nettverk eller en hvilken som helst kombinasjon av de tre».

Siden 2004 har SP Maskiner AB brukt SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Enterprise PDM fra PLM Group. I fjor bestemte selskapet seg for å strømlinjeforme produksjonen av manualer og reservedelskataloger, noe som gjør den mindre arbeidskrevende, med færre arbeidstimer. Videre var målet å heve kvaliteten på dokumentasjonen ved å eliminere mulige feilkilder i utarbeidelsesprosessen.

Løsningen

CATALOGcreator samler informasjon fra SP Maskiners ERP-system og kombinerer dem med 3D-filer og annen teknisk informasjon fra SOLIDWORKS Composer. 3D-filene i Composer er generert i SOLIDWORKS, kontrollert av SOLIDWORKS Enterprise PDM og de oppdateres kontinuerlig når det gjøres endringer i 3D-modellene til maskinene i SOLIDWORKS. I CATALOGcreator kan brukeren velge dataformatet som den spesifikke manualen skal publiseres i.

Løsningen er utviklet av SP Maskiner AB sammen med PLM Group i et pilotprosjekt hvor arbeidsrutiner og arbeidsflyter i produksjon av manualer og delekataloger ble etablert i programvaren. «Det tok litt tid før alle rutinene var på plass, men etter at hele arbeidsflyten er automatisert, er det mye færre potensielle feilkilder noe som gir mye høyere kvalitet på dokumentasjonen vår. Vi følger kontinuerlig opp prosjektet og identifiserer potensielle måter å bli enda mer effektiv på, sier Benny Granath.

Neste steg for SP Maskiner er å bruke informasjonen fra publiseringsløsningen til å etablere en nettbutikk hvor kundene kan bestille deler til maskinene sine: «Vi gjenbruker den samme informasjonen som brukes til deres manualer. Dette sikrer at kunden alltid bestiller riktig. I tillegg vil en butikkordre bli registrert direkte i vårt ERP-system, slik at den kan utføres raskt og effektivt,» forklarer Benny Granath.

Han har også store forventninger til at SOLIDWORKS Composer vil bidra til å effektivisere produksjonen hos SP Maskiner ytterligere i fremtiden: «Vi har allerede sett store gevinster ved å bruke SOLIDWORKS Composer og i fremtiden vil vi bruke systemet til å lage manualer for produksjonsmonteringen av våre maskiner basert på gjenbruk av data som danner grunnlaget for vår ettermarkedsdokumentasjon.»

Suksessen

  • Ved å bruke CatalogCreator og SOLIDWORKS Composer sparer vi ett årsverk årlig
  • Mer verdi for kundene med feilfri dokumentasjon av høy kvalitet
  • Mulighet for å tilby en kunde et utvalg av dokumentasjon i ulike formater
SP Maskiner AB

«Vi sparer ett årsverk årlig ved å bruke løsningen for automatisk generering av ettermarkedsdokumentasjonen vår, og vi tilfører kundene våre mer verdi. De mottar feilfri dokumentasjon, skreddersydd for sine unike maskiner i akkurat det formatet de ønsker, enten det er papirbasert, på CD-ROM, online via selskapets nettverk eller en kombinasjon av de tre.»

Benny Granath