Steel ApS

Steel ApS, med hovedkontor i byen Nakskov på den danske øya Lolland ble grunnlagt i 2004 av brødrene Karsten og Steffen Hovmand. Bediften designer spesialløsninger for behandling av avløpsvann og vakuum kloakksystemer. Utfordringen var at de hadde for lang produktutviklingssyklus. Bedre salgsverktøy var nødvendig for å demonstrere evnen til å løse komplekse utviklingsoppgaver.

Produktutviklingshastigheten doblet seg

Implementering av SOLIDWORKS reduserer Steel ApS utviklingstid med mer enn 50 prosent samtidig som det får nye kunder med mer avanserte oppgaver.

«I retrospekt burde vi ha introdusert SOLIDWORKS for flere år siden, men vi fryktet overgangen fra et 2D-tegnesystem til 3D CAD. Frykten har vist seg å være helt ubegrunnet. Vi har fått enorme tidsbesparelser på mer enn 50 prosent av utviklingstiden vår og har også fått et flott nytt salgsverktøy som har gitt oss tilgang til nye potensielle kunder,” forklarer administrerende direktør Steffen Hovmand. Selskapet benytter SOLIDWORKS Premium til å lage skreddersydde løsninger innen maskiner og utstyr for avløpsrensing og vakuumkloakk. Likevel genereres mer enn to tredjedeler av inntektene fra oppgaver som smiløsninger for industri, rørleggerarbeid, gallerier, teknisk utstyr til spesialiserte løsninger og renoveringsoppgaver.

Interne og eksterne fordeler med 3D CAD

Steel ApS implementerte SolidWorks for godt over ett år siden og bruker nå 3D CAD-programvare internt til utvikling og produksjon og ikke minst eksternt i markedsarbeidet. «Internt bidro SolidWorks til å gi våre ansatte bedre oversikt og en mye bedre forståelse av designene våre, og bidro til å øke produktiviteten,» forklarer Steffen Hovmand.

“CAD-programvaren er også et utrolig kraftig salgsverktøy fordi både eksisterende og potensielle kunder mye lettere kan forstå ideene i løsningene våre når vi presenterer dem som fotorealistiske 3D-visualiseringer. Vi fremstår som et mer profesjonelt selskap og kundene blir lettere overbevist om at vi kan løse de mer teknisk utfordrende oppgavene», legger Hovmand til.

Steel ApS bruker hovedsakelig SOLIDWORKS til å utvikle sveisede plate- og rørkonstruksjoner i stål og aluminium. I tillegg bruker selskapet simuleringsmodulen i Premium for å teste styrken på strukturene og optimalisere dem, noe som ifølge Steffen Hovmand i stor grad har bidratt til de betydelige tidsbesparelsene i utviklingsarbeidet.

Enkelt å gjøre kundeendringer i SOLIDWORKS

Ettersom Steel ApS har spesialisert seg på tilpassede løsninger, er det ganske ofte nødvendig å gjøre endringer i strukturene basert på spesielle kundeønsker, forklarer Hovmand: «Dette gir oss de virkelig store tidsbesparelsene. CAD-programvaren har gjort det både enkelt og raskt å gjøre kundendringer i strukturer. Da vi tidligere gjorde endringer risikerte vi å miste strukturen i abonnementsbasen. Nå er alt oppdatert og konsistent fordi endringene automatisk reflekteres i hele 3D-modellen.»

På den danske markedsplassen representerer Steel ApS to tyske selskaper som spesialiserer seg på utstyr for kloakkrensing og biogassutstyr. Steel ApS bruker ofte 3D-filer lastet ned fra de to selskapene direkte som en del av sine design i SOLIDWORKS og dette sparer også utviklingstid.

Grunnleggende SOLIDWORKS-kursing er en god idé

Prosjekteringsarbeid hos Steel ApS utføres i hovedsak av Steffen Hovmand. Han understreker at CAD-programvaren både er enkel å komme i gang med og veldig enkel å bruke i hverdagen. I fjor deltok han på et grunnleggende SOLIDWORKS-kurs gjennomført av PLM Group. Han påpeker at kurset i stor grad har bidratt til selskapets raske og store utbytte ved bruk av CAD-programvaren. «Jeg anbefaler på det sterkeste at bedrifter tar et grunnkurs når de begynner å bruke SOLIDWORKS. De kan da supplere med videregående kurs ved behov. Det er et veldig bredt system som kan løse en rekke oppgaver», sier han.

Effektiv CAD-hotline

Steel ApS har også valgt å abonnere på telefonhjelpen, forklarer Steffen Hovmand: «Først var jeg skeptisk, men vi har hatt en utrolig positiv erfaring med å kunne ringe PLM Group hvis vi støter på problemer vi ikke kunne løse selv. Vi har umiddelbart fått høyt kvalifisert hjelp eller vi blir guidet videre til andre spesialister som kan hjelpe oss. Dette har bidratt til vår tidsbesparelse», understreker han.

Etter introduksjonen av SOLIDWORKS har Steel ApS investert i et CNC-styrt plasmaskjæresystem som kutter basert på filer hentet fra CAD-programvaren. – Dette har optimalisert produksjonen vår ytterligere og sikret høy nøyaktighet og god kvalitet på delene, sier Hovmand.

Suksessen

  • Ved å gå fra 2D til 3D ble produktutviklingstiden redusert med 50 %
  • Forbedret kvalitet og konsistens på produksjonstegninger
  • Forbedret tilgang til potensielle nye kunder med 3D-visualisering
  • Generell forbedring av selskapets profesjonelle image

 

Steel ApS

"I retrospekt burde vi ha introdusert SOLIDWORKS for flere år siden, men vi fryktet overgangen fra et 2D-tegnesystem til 3D CAD. Frykten har vist seg å være helt ubegrunnet. Vi har fått enorme tidsbesparelser på mer enn 50 prosent av utviklingstiden vår, og har også fått et flott nytt salgsverktøy som har gitt oss tilgang til nye potensielle kunder."

Steffen Hovmand