Tips og Triks i SIMULATION

Vil du vite mer om egenskapene og funksjonene som kan forbedre hvordan du jobber med SIMULATION?

I dette todelte webinaret skal vi ta for oss tips og triks som:

1. Bruk av snarveier for å gjøre simuleringsprosessen raskere
2. Mesh-tips for raskere løsningstid, uten å påvirke kvaliteten
3. Fine metoder for visualisering av resultatene
4. Hvordan håndtere stress singulariteter
5. Hvordan feilsøke vanlige feilmeldinger